Wuxal Super
Wuxal Super

Wuxal Super

Regularna cena
680.00 RSD
Snižena cena
680.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: 
Aglukon

Folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Аzot (N) – 8%
  • Fosfor (kао P2О5) – 8%
  • Каlijum (kао К2О) – 6%
  • Bor (B) – 0,01%
  • Bakar (Cu) – 0,004%
  • Gvožđe (Fе) – 0,02%
  • Маngan (Mn) – 0,012%
  • Моlibden (Мо) – 0,001%
  • Zink (Zn) – 0,004%

Specifična težina: 1,24 g/cm3
pH vrednost: 5,5

Wuxal® Super je folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata i koristi se:
STRNA ŽITA (PŠENICA, JEČAM, RAŽ): u količini 3-4 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem u fazi bokorenja i početka vlatanja (zajedno sa herbicidima).
Strna žita možemo tretirati istom količinom Wuxal® Supera u početku klasanja (sam ili zajedno sa fungicidima).
Tada primenom ovog preparata utičemo na poboljšanje kvaliteta zrna.

KUKURUZ I SUNCOKRET: u količini 3-4 l/ha.
Vreme primene: u fazi 4-6 listova.

SOJA: u količini 3-4 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta.

VOĆNJACI I VINOGRADI: u koncentraciji od 0,3%, tri tretmana.
Vreme primene: u voćnjacima dok plod ne dostigne veličinu oraha, a u vinogradima pre cvetanja, pa dok bobice ne dostignu veličinu 2-3 mm.

POVRĆE: u količini 1-3 l/ha.
Vreme primene: samostalnom primenom ili u sklopu redovnih mera zaštite sa pesticidima. Preporuka je da se Wuxal® Super primenjuje posle presađivanja biljaka do početka formiranja plodova.

CVEĆE: u koncentraciji od 0,2%.
Vreme primene: u toku vegetacije po potrebi.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Super ne meša se sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i drugim sredstvima jako alkalne reakcije.

Wuxal® Super se proizvodi od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni. Wuxal® Super je najpoznatiji proizvod nemačkog proizvođača folijarnih hraniva „Aglukon“. Proizvodi se od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni u svim usevima.

Zbog sadržaja potpuno helatiniziranih mikroelemenata poboljšava se njihova apsorpcija i translokacija u biljkama, kao i zaštita od ispiranja padavinama ili fiksacije mikroelemenata na površini lista. Pošto je u Wuxal® Superu EDTA dodata u višku (superhelatinizacija), primenom ovog folijarnog hraniva redukuje se tvrdoća vode u rastvoru za tretiranje. Takođe, puferni sistem Wuxal® Supera reguliše pH vrednost rastvora za tretiranje i omogućava mešanje ovog preparata sa pesticidima.

NAČIN DELOVANJA

Uravnotežen odnos makro i mikro elemenata u Wuxal® Superu i njihovo brzo usvajanje od strane biljaka omogućava da primenom ovog hraniva u prvom delu vegetacije biljke budu bolje obezbeđene neophodnim hranivima za pravilan rast i razvoj. Primenom Wuxal® Supera podstiče se pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, proces stvaranja i nakupljanja asimilata u biljkama, što rezultira visokim i stabilnim prinosima dobrog kvaliteta.