Kolekcija: Sredstva za zaštitu bilja

257 proizvodi
 • Mankogal 80 (mankozeb 800g/kg)
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • Bacillomix AURUM B
  Regularna cena
  230.00 RSD
  Snižena cena
  230.00 RSD
 • Garlon 3A (triklopir 360 g/l)
  Regularna cena
  1,100.00 RSD
  Snižena cena
  1,100.00 RSD
 • Tonus (acetamiprid 200g/kg)
  Regularna cena
  50.00 RSD
  Snižena cena
  50.00 RSD
 • Signum
  Regularna cena
  200.00 RSD
  Snižena cena
  200.00 RSD
 • Plures
  Regularna cena
  110.00 RSD
  Snižena cena
  110.00 RSD
 • Zato 50-WG
  Regularna cena
  150.00 RSD
  Snižena cena
  150.00 RSD
 • Legat SP (fosetil-aluminijum 800g/kg)
  Regularna cena
  120.00 RSD
  Snižena cena
  120.00 RSD
 • Konzul (hlorpirifos+cipermetrin 500+50g/l
  Regularna cena
  207.00 RSD
  Snižena cena
  207.00 RSD
 • Polux (deltametrin 25g/l)
  Regularna cena
  570.00 RSD
  Snižena cena
  570.00 RSD
 • Plavo ulje (mineralno ulje+bakar-oksihlorid 700+100g/l)
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Abastate (abamektin18g/l)
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • SIRAN 40 SC
  Regularna cena
  590.00 RSD
  Snižena cena
  590.00 RSD
 • Saturn terra
  Regularna cena
  800.00 RSD
  Snižena cena
  800.00 RSD
 • Metod 480 SC (kaptan 480g/l)
  Regularna cena
  450.00 RSD
  Snižena cena
  450.00 RSD
 • Galofungin T (tiofanat-metil 450g/l)
  Regularna cena
  240.00 RSD
  Snižena cena
  240.00 RSD
 • Atlas (ciprodinil+fludioksonil 375+250g/l)
  Regularna cena
  250.00 RSD
  Snižena cena
  250.00 RSD
 • Akord WG (tebukonazol 250g/kg)
  Regularna cena
  100.00 RSD
  Snižena cena
  100.00 RSD
 • PRINCIPAL® PLUS
  Regularna cena
  3,960.00 RSD
  Snižena cena
  3,960.00 RSD
 • Stroby DF
  Regularna cena
  120.00 RSD
  Snižena cena
  120.00 RSD
 • Everest
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Nikosav
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Flupisor
  Regularna cena
  700.00 RSD
  Snižena cena
  700.00 RSD
 • Akord (tebukonazol 250g/l)
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • Orvego
  Regularna cena
  1,650.00 RSD
  Snižena cena
  1,650.00 RSD
 • Previcur energy
  Regularna cena
  1,630.00 RSD
  Snižena cena
  1,630.00 RSD
 • Different 250 EC
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • Delan 700WG
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Pehar (pirimetanil 400g/l)
  Regularna cena
  250.00 RSD
  Snižena cena
  250.00 RSD
 • Neon (ciprodinil 300g/l)
  Regularna cena
  1,520.00 RSD
  Snižena cena
  1,520.00 RSD
 • Alijansa (mankozeb+metalaksil-M 640+40 g/kg)
  Regularna cena
  120.00 RSD
  Snižena cena
  120.00 RSD
 • Kabuki 2.5-EC (piraflufen-etil 26,5g/l)
  Regularna cena
  670.00 RSD
  Snižena cena
  670.00 RSD
 • Nu-film 17 (pinolein 893 g/l)
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Galition ekstra (hlorpirifos 37,5g/kg)
  Regularna cena
  800.00 RSD
  Snižena cena
  800.00 RSD
 • SWITCH 62,5 WG
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • FOSTONIC 80 WP
  Regularna cena
  95.00 RSD
  Snižena cena
  95.00 RSD
 • Kozak (lambda-cihalotrin 50g/l)
  Regularna cena
  260.00 RSD
  Snižena cena
  260.00 RSD
 • Sekvenca (difenokonazol 250g/l)
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • Triton (emamektin benzoat 9,5g/l)
  Regularna cena
  970.00 RSD
  Snižena cena
  970.00 RSD
 • Galmin - mineralno (parafinsko) ulje 940g/l
  Regularna cena
  500.00 RSD
  Snižena cena
  500.00 RSD