Kolekcija: Sredstva za zaštitu bilja

186 proizvodi
 • Tonus (acetamiprid 200g/kg)
  Regularna cena
  50.00 RSD
  Snižena cena
  50.00 RSD
 • Akord (tebukonazol 250g/l)
  Regularna cena
  450.00 RSD
  Snižena cena
  450.00 RSD
 • Garlon 3A (triklopir 360 g/l)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  7,500.00 RSD
 • Plavo ulje (mineralno ulje+bakar-oksihlorid 700+100g/l)
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Abastate (abamektin18g/l)
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • Signum
  Regularna cena
  210.00 RSD
  Snižena cena
  210.00 RSD
 • Bacillomix AURUM B
  Regularna cena
  230.00 RSD
  Snižena cena
  230.00 RSD
 • Plures
  Regularna cena
  410.00 RSD
  Snižena cena
  410.00 RSD
 • Metod 480 SC (kaptan 480g/l)
  Regularna cena
  450.00 RSD
  Snižena cena
  450.00 RSD
 • Legat SP (fosetil-aluminijum 800g/kg)
  Regularna cena
  1,400.00 RSD
  Snižena cena
  1,400.00 RSD
 • Adengo
  Regularna cena
  3,020.00 RSD
  Snižena cena
  3,020.00 RSD
 • Previcur energy
  Regularna cena
  1,830.00 RSD
  Snižena cena
  1,830.00 RSD
 • Zato 50-WG
  Regularna cena
  150.00 RSD
  Snižena cena
  150.00 RSD
 • Kabuki 2.5-EC (piraflufen-etil 26,5g/l)
  Regularna cena
  800.00 RSD
  Snižena cena
  800.00 RSD
 • Polux (deltametrin 25g/l)
  Regularna cena
  570.00 RSD
  Snižena cena
  570.00 RSD
 • Kozak (lambda-cihalotrin 50g/l)
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Everest
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Pehar (pirimetanil 400g/l)
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Neon (ciprodinil 300g/l)
  Regularna cena
  330.00 RSD
  Snižena cena
  330.00 RSD
 • Cipkord 20 EC (cipermetrin 200g/l)
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • SIRAN 40 SC
  Regularna cena
  1,070.00 RSD
  Snižena cena
  1,070.00 RSD
 • Sekvenca (difenokonazol 250g/l)
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • Akord WG (tebukonazol 250g/kg)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  100.00 RSD
 • Triton (emamektin benzoat 9,5g/l)
  Regularna cena
  970.00 RSD
  Snižena cena
  970.00 RSD
 • Galmin - mineralno (parafinsko) ulje 940g/l
  Regularna cena
  525.00 RSD
  Snižena cena
  525.00 RSD
 • Kingbo AS
  Regularna cena
  100.00 RSD
  Snižena cena
  100.00 RSD
 • Nikosav
  Regularna cena
  1,200.00 RSD
  Snižena cena
  1,200.00 RSD
 • Flupisor
  Regularna cena
  2,080.00 RSD
  Snižena cena
  2,080.00 RSD
 • Glifosav 480
  Regularna cena
  400.00 RSD
  Snižena cena
  400.00 RSD
 • Promesa (azoksistobin 250g/l)
  Regularna cena
  470.00 RSD
  Snižena cena
  470.00 RSD
 • Cosavet 80-DF (sumpor 800g/kg)
  Regularna cena
  380.00 RSD
  Snižena cena
  380.00 RSD
 • Rafal 120 (kletodim 120g/l)
  Regularna cena
  390.00 RSD
  Snižena cena
  390.00 RSD
 • Nu-film 17 (pinolein 893 g/l)
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Carakol protiv puževa
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Sekator OD
  Regularna cena
  2,150.00 RSD
  Snižena cena
  2,150.00 RSD
 • Cabrio top
  Regularna cena
  350.00 RSD
  Snižena cena
  350.00 RSD
 • Basamid Granulat 20kg
  Regularna cena
  39,690.00 RSD
  Snižena cena
  39,690.00 RSD
 • Teatar
  Regularna cena
  820.00 RSD
  Snižena cena
  820.00 RSD
 • Merpan 80 WDG
  Regularna cena
  100.00 RSD
  Snižena cena
  100.00 RSD
 • Different 250 EC
  Regularna cena
  4,100.00 RSD
  Snižena cena
  4,100.00 RSD