Kolekcija: Biostimulatori i regulatori rasta

21 proizvodi
 • Fertigal Cu BACTOCLEAN
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Agro Verm K
  Regularna cena
  800.00 RSD
  Snižena cena
  800.00 RSD
 • Fertigal silika
  Regularna cena
  540.00 RSD
  Snižena cena
  540.00 RSD
 • Megafol (1l, 10l)
  Regularna cena
  1,700.00 RSD
  Snižena cena
  1,700.00 RSD
 • Fertigal humi top
  Regularna cena
  350.00 RSD
  Snižena cena
  350.00 RSD
 • Agriful
  Regularna cena
  740.00 RSD
  Snižena cena
  740.00 RSD
 • Fertigal eklomaks
  Regularna cena
  1,220.00 RSD
  Snižena cena
  1,220.00 RSD
 • Tecamin Max 1L
  Regularna cena
  1,010.00 RSD
  Snižena cena
  1,010.00 RSD
 • Tecnokel Amino Mix
  Regularna cena
  1,140.00 RSD
  Snižena cena
  1,140.00 RSD
 • Tecamin Raiz
  Regularna cena
  1,700.00 RSD
  Snižena cena
  1,700.00 RSD
 • Isabion
  Regularna cena
  2,650.00 RSD
  Snižena cena
  2,650.00 RSD
 • Eko Freez biljni antifriz
  Regularna cena
  260.00 RSD
  Snižena cena
  260.00 RSD
 • Controlphyt Cu 1L
  Regularna cena
  1,180.00 RSD
  Snižena cena
  1,180.00 RSD
 • Tecnokel Amino B 1L
  Regularna cena
  1,060.00 RSD
  Snižena cena
  1,060.00 RSD
 • Tecnokel Amino MN 1L
  Regularna cena
  1,060.00 RSD
  Snižena cena
  1,060.00 RSD
 • Tecamin Brix 1L
  Regularna cena
  1,360.00 RSD
  Snižena cena
  1,360.00 RSD
 • Tecnokel Amino Ca 1L
  Regularna cena
  940.00 RSD
  Snižena cena
  940.00 RSD
 • Tecamin Flower 1L
  Regularna cena
  1,500.00 RSD
  Snižena cena
  1,500.00 RSD
 • Tecnokel Amino Fe 1L
  Regularna cena
  970.00 RSD
  Snižena cena
  970.00 RSD
 • Tehnokel Amino Mn
  Regularna cena
  1,055.00 RSD
  Snižena cena
  1,055.00 RSD
 • Tecnokel Amino B
  Regularna cena
  1,100.00 RSD
  Snižena cena
  1,100.00 RSD