Wuxal Microplant

Wuxal Microplant

Regularna cena
1,340.00 RSD
Snižena cena
1,340.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Pakovanje: 
1 L i 10 L
Proizvođač: 
Aglukon

Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem mikroelemenata

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Bor (B) – 0,3%
  • Bakar (Cu) – 0,5%
  • Gvožđe (Fe) – 1%
  • Mangan (Mn) – 1,5%
  • Molibden (Mo) – 0,01%
  • Cink (Zn) – 1%
  • Magnezijum (MgO) – 3%
  • Sumpor (S) – 5,2%

Wuxal® Microplant sadrži i izvesne količine azota i kalijuma.
Specifična težina: 1,5 g/cm3
pH vrednost: 6,5

Wuxal® Microplant je hranivo sa povećanim sadržajem metala, posebno Mn, Fe, Cu i Zn i koristi se:
ŽITARICE: u količini 0,5-3 l/ha.
Vreme primene: u intenzivnoj vegetaciji žitarica.
Prvo tretiranje – u vreme početka izduživanja stabla.
Drugo tretiranje – u vreme izbijanja klasa.

KUKURUZ: u količini 0,5-3 l/ha.
Vreme primene: u fazi 2-6 listova.
Tretira se 1-3 puta godišnje kod ratarskih useva. Razmak između dva tretmana je 8-10 dana.

VOĆE: u količini 0,5-3 l/ha.
Vreme primene:
Prvo tretiranje – rano u proleće.
Drugo i treće tretiranje – sredinom leta.
Četvrto i peto – posle berbe.
Tretira se 1-6 puta godišnje. Razmak između dva tretmana je 8-10 dana.

POVRĆE: u količini 0,5-3 l/ha.
Vreme primene: za vreme intenzivnog porasta.
Tretira se 1-4 puta godišnje. Razmak između dva tretmana je 8-10 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Microplant se u preporučenim količinama može mešati sa drugim pesticidima, ali kod nekih osetljivih sorti šljive proveriti mogućnost zbog moguće fitotoksičnosti.

Wuxal® Microplant je hranivo sa povećanim sadržajem metala, posebno Mn, Fe, Cu i Zn, koji su deficitarni kod žitarica i drugih intenzivno gajenih useva. Elementi su u obliku koji je visokorastvorljiv u vodi, pa ih biljke lako usvajaju i zbog toga Wuxal® Microplant služi za otklanjanje izraženog nedostatka mikroelemenata u biljkama, ali i za sprečavanje latentnih simptoma poremećaja u ishrani.

Wuxal® Microplant je formulisan tako da odnos elemenata u hranivu potpuno odgovara zahtevima biljaka u vreme intenzivnog rasta. Zbog toga se ovo hranivo preporučuje u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji na alkalnim zemljištima, lakim zemljištima sa niskim sadržajem humusa, kao i pri intenzivnoj proizvodnji povrća u plastenicima.