Wuxal B plus 1L

Wuxal B plus 1L

Regularna cena
1,260.00 RSD
Snižena cena
1,260.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: 
Aglukon

Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

Sadržaj hranljivih elemenata:

 • Azot (N) – 8%
 • Fosfor (P2O5) – 10%
 • Bor (В) – 7%
 • Bakar (Сu) – 0,05%
 • Gvožđe (Fe) – 0,1%
 • Маngan (Mn) – 0,05%
 • Мolibden (Mo) – 0,001%
 • Cink (Zn) – 0,05%

Specifična težina: 1,35 g/cm3
pH vrednost: 6,8

Wuxal® Boron je folijarno hranivo u obliku suspenzije sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata i koristi se:
ŠEĆERNA REPA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: kraj maja – početak juna.
Prvi tretman: primenjuje se zajedno sa poslednjim tretmanom protiv širokolisnih korova ili tretmanom protiv divljeg sirka.
Drugi tretman: sa istom količinom, zajedno sa prvim tretmanom fungicidima protiv prouzrokovača sive pegavosti (Cercospora beticola).

VINOVA LOZA: u količini od 1 l/ha.
Vreme primene:
Prvi tretman – pred početak cvetanja.
Drugi tretman – dve nedelje posle cvetanja.

JABUKA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: posle berbe.

SUNCOKRET I ULJANA REPICA: u količini od 1 l/ha.
Vreme primene:
Prvi tretman – pred početak cvetanja.
Drugi tretman – posle dve nedelje.
Wuxal® Boron se koristi u količini 0,5-1 l/ha na svim drugim usevima ili voću.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre primene preparata Wuxal® Boron u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.

Wuxal® Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora i ne sadrži elemente koji sprečavaju usvajanje bora od strane biljaka (antagoniste).
Ova formulacija omogućava da se u superzasićenom rastvoru stabilizuje veća količina hranljivih elemenata u odnosu na standardne rastvore tečnih hraniva.
Takođe, tehnologija suspenzija omogućava dodavanje materijala koji poboljšavaju i povećavaju usvajanje hraniva, pospešuju uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora za tretiranje na listu.
Ove osobine Wuxal® Borona doprinose da biljke mogu da usvajaju hraniva preko lista u dužem periodu i pri nepovoljnim uslovima spoljne sredine.

NAČIN DELOVANJA

Wuxal® Boron plus, zbog povećanog sadržaja bora i njegovog lako pristupačnog oblika za biljke, utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama:

 • pospešuje klijanje polena i tako utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova;
 • ima važnu ulogu u metabolizmu, translokaciji i skladištenju ugljenih hidrata;
 • u šećernoj repi sprečava se pojava „truleži srca“ i povećava se digestija;
 • kod vinove loze povećava se oplodnja i sprečava se pojava simptoma „kokoška i pilići“ (formiranje normalnih bobica koje imaju seme i ujednačeno sitnijih koje su bez semena).

NEŽELJENI EFEKTI

Količine preparata iznad preporučenih mogu izazvati fitotoksičnost kod rasada povrća.