Wetsul

Wetsul

Regularna cena
360.00 RSD
Snižena cena
360.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Sumpor 800 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M2
Pakovanje: 
300 g i 1 kg
Proizvođač: 
Azufrera y Fertilizantes Pallares

Karenca:
Jabuka – 14 dana
Vinova loza – 28 dana

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze mišjih ušiju do faze kada plodovi dostignu oko 70% krajnje veličine (faze 54-77 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Preparat ima sekundarno dejstvo na prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), na grinje na lozi: Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis i jabuci Aculus schlechtendali.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze kada se obrazuje 9 i više listova do početka šarka (faze 18-81 BBCH skale).
Može se primeniti najviše četiri puta u toku godine na istoj površini u intervalima od 10 do 14 dana između tretiranja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wetsul® se može mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida uz uslov da pH mešavine ostaje neutralan i sa preparatima iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele reakcije.

Wetsul® je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze. Elementarni sumpor, aktivna materija preparata Wetsul®, jedna je od prvih materija koja je počela da se primenjuje u zaštiti bilja. Zbog izvrsnog preventivnog delovanja na prouzrokvače biljnih bolesti, ali i značajnog fiziološkog efekta na biljke, sumpor se može primenjivati tokom cele vegetacije.
Wetsul® ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje, zato se u mnogim tretmanima zaštite bilja dodaje određena količina preparata, kako bi se populacija grinja održala ispod praga štetnosti. Kvalitetna formulacija u obliku vododisperzibilnih granula omogućava brzo rastvaranje u vodi i potpuno nanošenje na površinu lista, čime se obezbeđuje dobar kontakt sa gljivom.

NAPOMENA

Na temperaturama ispod 16°C preparat deluje slabije zbog manje isparljivosti sumpora. Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na temperaturama višim od 28°C. Preparati na bazi sumpora nisu dovoljno efikasni za primenu pri jakom infekcionom potencijalu patogena i kada je ostvarena zaraza pepelnicom na bobicama.
Wetsul® ne prati porast vršnih mladara koji su najosetljiviji na pepelnicu. Iz ovih razloga, preparat se najčešće koristi u kombinaciji sa lokalsistemicima iz grupe triazola, čime se produžava ukupno delovanje i odlaže pojava rezistencije na triazole.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat primenjen u propisanim vremenskim uslovima ne ispoljava negativne efekte na biljke.