Termotepih sa termostatom-električni grejač
Termotepih sa termostatom-električni grejač
Termotepih sa termostatom-električni grejač
Termotepih sa termostatom-električni grejač

Termotepih sa termostatom-električni grejač

Regularna cena
4,600.00 RSD
Snižena cena
4,600.00 RSD
Porez uključen.

Elektične grejne podloge su novi način grejanja vaših stambenih i poslovnih prostorija. Prednosti ovog grejanja su u odnosu na druge vrste grejanja su velike:

  • ekonomičnost
  • praktičnost
  • mala potrošnja elektične energije
  • ravnomerna raspodela toplote
  • dug vek trajanja

Namenjen je za uzgoj rasada i cveća. Polaže se na tlo (klijališta, staklenici, plastenici) i greju korenje umesto vazduha čime se stvara pogodnija klima kako za korenje tako i za nadzemni deo biljke. Pored toga su se solidno pokazale u uzgoju sadnica četinara, održavanje temperature meda, kao dodatno grejanje plastenika i mnogim drugim uzgajivačkim prostorima.

Uključena grejna podloga u električnu mrežu može biti pod naponom non-stop, stalno a kada se postigne dovoljna temperatura može se isključiti. Ukoliko koristite grejnu podlogu sa termostatom on automatski vrši isključenje, kada se postigne odabrana temperatura. Ako se grejna podloga ne koristi u dužem vremenskom periodu treba je isključiti iz električne mreže. Ne ostavljati je uključenu kada niste kod kuće i bez nadzora.

Prednosti grejanja sa električnim grejnim podlogama su višestruki, pored izuzetne ugodnosti hodanja po toplom podu, najveća prednost je ta da se kod podnog grejanja toplota ravnomernije rasprostire kroz prostoriju, a to rezultira manjim utroškom toplotne energije potrebne da bi se postigla željena temperatura, ovim se naravno postižu značajne uštede u svim troškovima vezanim za nabavku energenata u hladnim zimskim danima. Treba reći da u prilično oštrim klimatskim uslovima kao što je naše, grejanje sa ovim grejnim podlogama je često ne dovoljno za nadoknadu toplotnih gubitaka pa se ono obično kombinuje sa radijatorskim grejanjem.

Električna grejna podloga se može postavljati na pod bez obzira od kakvog je on materijala, beton, parket, kamen, laminat, keramika itd. Mora se jedino voditi računa da li je pod ravan. Pričvrstiti podlogu za pod širokom lepljivom trakom ili sa drugim sredstvima da bvi sprečili njeno pomeranje u toku rada a samim tim sprečavamo i njeno oštećenje. Potrebno je voditi računa da se i priključni kabel pričvrsti na pod kako ne bi došlo do njegovog pomeranja (kako kabla tako i grejne podloge). Kada sve završite možete uključiti grejnu podlogu.

Obavezno izbegavati postavljanje i pomeranje teških predmeta po grejanju da ne bi došlo do mehaničkih oštećenja. Takođe izbegavati koliko je to moguće kontakt vode sa grejanjem zbog dužeg veka trajanja grejanja. Prilikom rada grejanja mora da se prostre po celoj svojoj površini i strogo je zabranjeno preslaganje ili gužvanje grejanja tokom rada. U slučaju da je grejanje ipak veće od željene mere, dozvoljeno je blago presavijanje grejanja ali maksimalno do 90°.

Napomena: Preporučuju se grejne podloge sa ugrađenim termostatom (0 40C) radi uštede el. energije i postizanja optimalne temperature prostorija.

U Ponudi imamo:

EGP1000   Dimenzija: 1,2x5      Snaga:1000W    Napon: 220V

EGP1000   Dimenzija: 1x6        Snaga:1000W    Napon:220V