Teatar plus

Teatar plus

Regularna cena
3,965.00 RSD
Snižena cena
3,965.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Azoksistrobin 11 + difenokonazol 3
Pakovanje: 
1 L i 10 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Šećerna repa – 35 dana
Pšenica i ječam – obezbeđena vremenom primene
Paradajz – 7 dana
Lubenica – 10 dana
Kupus – 21 dan

Sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem

PŠENICA I JEČAM: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (E. graminis), rđe (Puccinia sp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici i S. nodorum) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u količini 0,6-0,8 l/ha.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, kada je usev u fazi od vlatanja do početka cvetanja (faze 30-61 BBCH skale).

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količini od 1 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma.

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria sp.) i plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova ima tipičnu boju zrelog ploda.

LUBENICA: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria sp.) i plamenjače (Pseudperonospora cubensis) u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: od kraja izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova.

KUPUS: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria sp.) i bele rđe kupusa (Albugo candida) u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: od početka formiranja glavice do početka cvetanja.

MALINA: za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Dydimela applanata) u količini od 0,75 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta mladara i na početku cvetanja.

KUPINA: za suzbijanje prouzrokovača žute rđe kupine (Kuehneola uredinis) u količini od 0,75 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta mladara.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 2 puta, u razmaku 14-21 dan.

Mogućnost druge primene

Kombinacija aktivne materije azoksistrobin i difenokonazol u preparatu Teatar plus obezbeđuje zaštitu useva:
SUNCOKRET I SOJA: za suzbijanje Phoma spp., Phomopsis spp., Alternaria spp.
PŠENICA: za suzbijanje Fusarium spp.
POVRĆE: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Teatar plus se može mešati sa triazolima i sredstvima istog mehanizma delovanja. Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i bazne reakcije.

Teatar plus je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista i stabla pšenice i ječma, kao i pegavosti lišća šećerne repe.
Teatar plus je kombinacija aktivne materije iz grupe triazola i strobilurina, čijom zajedničkom primenom je povećana efikasnost na biljne bolesti, a istovremeno je smanjena mogućnost pojave rezistencije.