Talisman (nikosulfuron 40g/l)

Talisman (nikosulfuron 40g/l)

Regularna cena
950.00 RSD
Snižena cena
950.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Nikosulfuron
Formulacija koncetrovana uljna suspenzija
Delovanje Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Doza/ koncentracija 1 - 1.25 l/ha
Primena merkantilni i silažni kukuruz
Sadržaj
aktivne materije
40 g/l
Pakovanje 300ml, 1 l, 10 l