Sumporne trake 500g

Sumporne trake 500g

Regularna cena
1,100.00 RSD
Snižena cena
1,100.00 RSD
Porez uključen.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SUMPORNIH TRAKA
Oblast primene:
Sumporne trake se koriste za vina koja se proizvode u vinarijama. Zidovi podruma i vazduh moraju biti sterilisani. Prazna burad se obrađuje sumporom. Sumpor odlaže fermentaciju kratko vreme tako što ubija štetne mikroorganizme u vinu. Sumpor iz trake sagorevanjem gradi sumpor(IV)-oksid koji je antiseptik i antioksidans, koji zatim prelazi u sumpornu kiselinu.
Uputstvo za rad:
Za slabo sumporenje za 100L vina preporučena doza je 1/3 sumporne trake
Za srednje jako sumporenje za 100L vina preporučena doza je 1 sumporna traka
Za vrlo jako sumporenje za 100L vina preporučena doza su 2 sumporne trake
Pravilnikom o vinu, maksimalno dozvoljena količina je 40 mg/l SO2 , mada se u praksi ne preporučuje više od 30mg/l zato što umanjuje miris sorte i buke. Svaka traka sadrži nanos sumpora od 4g
Upaliti vrh trake i žicom zakačiti u praznom buretu.Bure zatvoriti čepom. Nakon 24h izvući izgorelu traku oprezno da ostane u jednom komadu. Ako sumporna traka nije izgorela ponoviti postupak. 
Mere prevencije:
Postupak sumporisanja vršiti u izolovanoj i dobro provetrenoj prostoriji.

37095