Stomp Aqua

Stomp Aqua

Regularna cena
850.00 RSD
Snižena cena
850.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Pendimetalin 455 g/l
Formulacija: 
Suspenzija kapsula (CS)
Klasifikacija rezistentnosti: 
K1
Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 5 L
Proizvođač: 
BASF

Karenca:
Do sušenja depozita

Visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

CRNI I BELI LUK: u količini 2,5-3 l/ha.
Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva i korova.

ŠARGAREPA: u količini 2-2,5 l/ha.
Vreme primene: pre nicanja, preko zemljišta po celoj površini.

KUPUS: u količini 2,5-3 l/ha.
Vreme primene: kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova.

MALINA: u količini 2-3 l/ha.
Vreme primene: pre kretanja vegetacije.

Stomp® Aqua je efikasan na korove: obični štir (Amaranthus retroflexus), srcolisni štir (Amaranthus hybridum), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), tušt (Portulaca oleracea), ljutić (Ranunculus arvensis), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica (Sinapis arvensis), čistac (Stachys annua) i čestoslavica (Veronica hederifolia).
Dobro deluje na palamidu (Cirsium arvense) koja je zaustavljena u porastu, ali nije eliminisana.
Zadovoljavajuću efikasnost pokazuje prema korovskim vrstama kao što su: njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria chamomilla), veliki dvornik (Polygonum spp.), gorčika (Sonchus oleraceus) i mišjakinja (Stellaria media).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Stomp® Aqua se može uspešno mešati sa preparatima na bazi aktivnih supstanci dimetenamid-P i linurona.

 

Stomp® Aqua je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima crnog i belog luka, šargarepe i kupusa.
S obzirom na to da je pendimetalin u preparatu Stomp® Aqua prisutan u mikrokapsulama, tj. u obliku suspenzije kapsula (CS), ovaj preparat u odnosu na standardne preparate za iste namene i u istim usevima pruža sledeće prednosti:

  • bolje i duže dejstvo herbicida;
  • fleksibilniju primenu;
  • bolji ekološki profil;
  • niži napon pare (manja isparljivost);
  • manju obojenost;
  • bolju stabilnost skladištenja na visokim temperaturama;
  • bolju selektivnost.

FITOTOKSIČNOST

Nema fitotoksičnog delovanja na biljke koje se tretiraju. U ekstremno sušnim uslovima može doći do oštećenja šećerne repe kao narednog useva u plodoredu.
Ako dođe do preoravanja posle primene preparata Stomp® Aqua, preporučuje se oranje najmanje na 15 cm dubine pre setve naredne kulture. Usevi koji se mogu sejati nakon preoravanja su suncokret, soja i kukuruz.
U normalnom plodoredu mogu se sejati svi usevi u kojima se primenjuje Stomp® Aqua.
Posebno treba voditi računa da bi se izbegla oštećenja na biljkama od drifta, tj. zanošenja preparata na susedne kulture. Zato treba prskati po mirnom vremenu i posebno biti pažljiv kada su u pitanju usevi kao što su šećerna repa, vinova loza i voćnjaci.