Stočna kreda 5 kg

Stočna kreda 5 kg

Regularna cena
170.00 RSD
Snižena cena
170.00 RSD
Porez uključen.

Stočna kreda je kalcijum karbonat dobijen sitnim mlevenjem krede, krečnjaka i mermera. Koristi se kao mineralni dodatak obrocima kojima nedostaje kalcijum kao i hranivima koja su dosta kisela zbog kiselina nastalih u procesima konzerviranja (siliranja zelene stočne hrane). Da bi se stočna kreda mogla upotrebiti kao stočna hrana, ne sme da sadrži više od 2% vode, 1% magnezijuma i 1% ostalih primesa. Ovo mineralno hranivo sadrži oko 36% kalcijuma koji je neophodan za osifikaciju, odigravanje mišićnih kontrakcija i pozitivno deluje na koagulaciju krvi. Deficit uzrokuje osteodistrofiju i fibrozu. Deponovan je u zubima i kostima životinja. Izvor kalcijuma pored stočne kredu su paša, seno. Stočna kreda se koristi u proizvodnji gotove hrane za domaće životinje. Koncetracija je različita i zavisi od vrste i kategorije domaćih životinja i kreće se od 0,5-9%. Kravama se najčešće daje u količini od 0.5-1% obroka.