SOYASAN

SOYASAN

Regularna cena
1,760.00 RSD
Snižena cena
1,760.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana soja, grašak, pasulj; suncokret OVP

Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

MDK(mg/kg): 0,05

Radna Karenca: 4 dana

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 1,0 - 1,2 (10 – 12 ml na 100 m2) Tretiranje po nicanju u fazi 2 do 3 trolista (faza 11 do 13 BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista
Suncokret 1,0 - 1,2 (10 – 12 ml na 100 m2) Tretman samo u suncokretu tolerantnom prema herbicidima iz grupe Imidazolinona (IMI hibridi) kada usev ima razvijenih 2 do 4 lista

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih
korovskih vrsta i to u količini primene od 1,0 l/ha i 1,2 l/ha,
a) dobro suzbija (> 90%): štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(A. retroflexus), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvus), tarčužak (Capsella
bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična
(Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), veliki dvornik
(Polygonum lapathifolium), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična
(Xanthium strumarium), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena
(Sorguhum halepense);
b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) korove kao ambrozija pelenasta
(Ambrosia artemisifolia) i sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
c) slabo suzbija (> 75%) sa obe količine primene širokolisni korov kao što
je lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).
PREPORUKE I NAPOMENE:
ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata, a može
se mešati sa herbicidima na bazi bentazona (Bentamark), tifensulfuron
metila (Symphony) i oksasulfurona (Dynox). Tretiranje iz vazduhoplova
nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature
i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave
bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do
propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj
i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona
(IMI hibridi).

MBT: 1