Slavol (100ml, 1l, 5l, 10l)
Slavol (100ml, 1l, 5l, 10l)

Slavol (100ml, 1l, 5l, 10l)

Regularna cena
465.00 RSD
Snižena cena
465.00 RSD
Porez uključen.

Folijarno/sistemom za navodnjavanje "kap po kap"

SASTAV:Sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. Sadrži azotofiksatore, fosfomineralizatore i regulatore rasta- auksine.U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

PRIMENA:
Za prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cveća.

KOLIČINA PRIMENE:
Prrlagoditi na osnovu analize zemljišta.

Strna žita, suncokret, soja, šećerna repa, kukuruz, uljana repica, duvan- 7 l/ha

Paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće- 100-200 ml na 10 l vode samostalno ili zajedno sa fungicidima ili sistemom "kap po kap" u količini 1-2 ml na m2 u razmaku 7-10 dana

Ruže, hrizanteme, petunije, muškatle i drugo sobno cveće- 100-200 ml na 10 l vode samostalno ili zajedno sa fungicidima ili sistemom "kap po kap" u količini 1-2 ml na m2 u razmaku 7-10 dana