Sinamon

Sinamon

Regularna cena
1,880.00 RSD
Snižena cena
1,880.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Imazamoks 40 g/l
Formulacija: 
Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 
B2
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Soja, grašak i lucerka – 35 dana

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

SOJA, GRAŠAK I LUCERKA: u količini 1-1,2 l/ha.
Vreme primene: kada su usevi u fazi 2-3 trolista (faza 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova.

Sinamon je efikasan na korove:

  • u količini 1 l/ha: hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), tatula (Datura stramonium), dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), maslačak (Taraxacum officinale), persijska čestoslavica (Veronica perisca) i čičak (Xantium strumarium);
  • u količini 1,2 l/ha: pored gorenavedenih korova i na korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac (Bylderdykia convolvulus), obična pepeljuga (Chenopodium album), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum) i kopriva njivska (Lamium amplexicaule).

Slabije deluje na korove: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis) i njivska lubeničarka (Hibiscus trionum).

Mogućnost druge primene

Može se primenjivati u suncokretu tolerantnom na herbicide iz grupe imidazolinona.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Sinamon se može mešati sa drugim preparatima radi proširenja spektra delovanja kao što su Savazon 480 i Piano ili sa drugim sredstvima namenjenim za suzbijanje širokolisnih korova. Ne mešati sa sredstvima za suzbijanje travnih korova. U slučaju primene u tank-miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacije.

Sinamon je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova.

NAPOMENA

U normalnom plodoredu bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci posle primene sredstva mogu se sejati kukuruz i krompir. Dvanaest meseci posle primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan na imidazolinone.

FITOTOKSIČNOST

U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva. Sprečiti zanošenje na susedne osetljive biljke, naročito na lisnato povrće i šećernu repu.