Savazon 480

Savazon 480

Regularna cena
2,005.00 RSD
Snižena cena
2,005.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Bentazon 480 g/l u obliku bentazon-Na soli
Formulacija: 
Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 
C3
Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Soja i lucerka – 63 dana

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji i mladoj i zasnovanoj lucerki

SOJA: u količini 1,1-1,2 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem kada je soja u fazi između prvog i trećeg trolista.

LUCERKA: u količini od 2 l/ha.
Vreme primene: kada je lucerka visoka 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 listova.

Savazon 480 je efikasan na korove: štir (Amaranthus sp.), vidovčica (Anagalis arvensis), pepeljuga (Chenopodium sp.), tatula obična (Datura stramonium), broćika (Galium aparine), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čičak (Xanthium strumarium) i dvornik (Polygonum sp.).
Zadovoljavajuću efikasnost ispoljava na vrste kao što su: bulka (Papaver rhoeas), mrtva kopriva (Lamium purpureum), obični dragušac (Senecio vulgaris) i ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia).
Slabo suzbija vrste korova kao što su: čestoslavica (Veronica hederifolia), grahorica maljava (Vicia hirsuta) i ljubičica poljska (Viola arvensis).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Savazon 480 se radi proširenja spektra delovanja u soji i lucerki može mešati sa preparatima Sinamon i Piano uz dodatak okvašivača ES plus.

Savazon 480 je kontaktni herbicid širokog spektra delovanja koji dobro suzbija mnoge jednogodišnje širokolisne korove. Primenjuje se na već iznikle korove. Poseduje izuzetnu selektivnost prema: soji, lucerki, kukuruzu, krompiru, grašku i pšenici. Deluje tako što inhibira proces fotosinteze.
Gubitkom hlorofila i karotenoida nastaje sušenje ćelija, a prvi simptomi delovanja ovog herbicida uočavaju se 3-4 dana od tretiranja, najpre kao žućenje, a posle nekoliko dana to žućenje prelazi u nekrozu i korov se potpuno suši.

FITOTOKSIČNOST

Savazon 480 primenjen prema uputstvu proizvođača nije fitotoksičan za: soju i lucerku, pšenicu, kukuruz i krompir. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive gajene biljke (šećerna i stočna repa, suncokret).