RIMEX

RIMEX

Regularna cena
450.00 RSD
Snižena cena
450.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 30 g, 100g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP merkantilni kukuruz, 63 dana silažni kukuruz

Plodored: iste kalendarske godine mogu se sejati ozime strnine i trave. Naredne godine mogu se sejati jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz

MDK(mg/kg): Rimsulfuron: 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI) 0,060 + okvašivač Imox (0,1%) Jednokratni tretman kada kukuruz ima formiranih 1 do 7 listova (faze 11 -17 BBCH skale)
DELOVANJE: herbicid Rimsulfuron pripada grupi sulfonil uree. Biljka herbicid usvaja folijarno ali
i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira
biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi
delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

SPEKTAR DELOVANJA
- jednogodišnje uskolisne korovske vrste: veliki muhar (Echinochloa cruss-gali), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevinu (Agropyrum repens)
- jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)

PREPORUKE I NAPOMENE:
u dvokratnoj primeni primenjuje se doza od 30 grama po hektaru po tretmanu i to prvi kada kukuruz ima razvijenih 1-3 lista, a drugi do sedmog razvijenog lista kukuruza. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), kao ni u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu). Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova. U zemljama EU herbicid na bazi iste aktivne materije se koristi za suzbijanje jedno i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u dozi od 50 g/ha + okvašivač Imox ili Trend 90 kada je krompir visine 15 do 20 cm. Ukoliko dođe do prevremenog propadanja useva, a posle tretmana herbicidom Rimex, mogu se sejati samo kukuruz i krompir.