Radna cipela plitka Monsun

Radna cipela plitka Monsun

Regularna cena
2,620.00 RSD
Snižena cena
2,620.00 RSD
Porez uključen.

Cipele za profesionalnu upotrebu smatraju se Sredstvima za individualnu zaštitu. U saglasnosti su sa Direktivom 89/686 EEC (i njenim naknadnim izmenama) koja predviđa obavezno označavanje sa EC znakom prilikom stavljanja u promet. 

PREPORUČENA UPOTREBA:
Industrija u širem smislu, mašinstvo, građevina, poljoprivreda, skladišta, javne korporacije

MATERIJALI I PROIZVODNJA:
Svi upotrebljeni materijali, bilo da su prirodni ili sintetički, kao i tehnike koje se primenjuju pri proizvodnji odabrani su da zadovolje sve zahteve Evropskih tehničkih normativa u pogledu bezbednosti, ergonomičnosti, udobnosti, stabilnosti i neškodljivosti.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:
U cilju pravilnog korišćenja obuće preporučuje se da:
-odaberete odgovarajući model u skladu sa specifičnim zahtevima radnog mesta u hitnim situacijama i odgovarajućim atmosferskim uslovima životne sredine
-odaberete odgovarajuću veličinu po mogućstvu sa prethodnim probanjem
-obuću čuvajte, kada se ne koristi, na suvom, čistom, i dobro provetrenom mestu
-pre svake upotrebe proverite da li je obuća u dobrom stanju
-redovno čistite cipele četkama, papirom, sredstvima za čišćenje, itd. Učestalost treba da bude u skladu sa uslovima na radnom mestu
-obavljajte periodičnu negu gornjeg dela obuće sjajem - koji sadrži mast, vosak, silikon, itd
-ne koristite agresivne proizvode poput benzina, kiselina, rastvarača koji mogu da ugroze kvalitet, bezbednost i životni vek sredstva za individualnu zaštitu
-ne sušite obuću u neposrednoj blizini ili direktnom kontaktu sa pećima, centralnim grejanjem ili drugim izvorima toplote

ČUVANJE:
Kako bi se izbeglo oštećenje zaštitne obuće, ona se mora čuvati u originalnom pakovanju, na suvim mestima koja nisu previše vruća. Nove cipele, ukoliko se koriste iz neoštećene odgovarajuće ambalaže, mogu se generalno smatrati adekvatnim za korišćenje u preporučenim uslovima čuvanja, cipele tako ostaju same u dobrom stanju i posle dugotrajne upotrebe te je stoga odlučeno da im se ne određuje “rok trajanja”.


IDENTIFIKACIJA I IZBOR ODGOVARAJUĆEG MODELA:
Pre upotrebe je potrebno utvrditi da li karakteristike odabranog modela odgovaraju specifičnim zahtevima upotrebe. Poslodavac je odgovoran u skladu sa Zakonom o adekvatnosti Sredstava za individualnu zaštitu za tip rizika prisutnog na radnom mestu i uslove okruženja. 

TIP ZAŠTITE I NIVOI RIZIKA:
Zaštitne cipele dizajnirane su i proizvedene tako da garantuju odgovarajuću zaštitu u odnosu na tip rizika i to na najvišem mogućem nivou. Maksimalno prijanjanje đona se generalno postiže nakon određenog vremena korišćenja nove cipele (kao što je slučaj sa automobilskim gumama) kako bi se otklonili ostaci silikona kao i eventualne druge površinske nepravilnosti fizičkog i/ili hemijskog tipa. Cipele su takođe u saglasnosti sa osnovnim zahtevima sledećih normi:
EN ISO 20345:2004 - Specifikacije za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu - po kome se zaštitna obuća za profesionalnu upotrebu definiše kao obuća sa takvim karakteristikama koje štite korisnika od povreda koje mogu nastati usled nezgoda na radnom mestu za koje su cipele proizvedene, sa obezbeđenim posebnim kapicama za prste namenjenih zažtiti protiv udara (200J) i protiv pritisaka (15 kN).Oznaka S1P
EN ISO 20347:2004 - Specifikacije za radnu obuću za profesionalnu upotrebu - po kome se radna obuća za profesionalnu upotrebu definiše kao obuća sa takvim karakteristikama koje štite korisnika od povreda koje mogu nastati usled nezgoda na radnom mestu za koje su cipele dizajnirane. Pored obaveznih osnovnih zahteva (SP za EN ISO 20345, OB za EN ISO 20347) predviđene zakonskim normama, postoje i druge karakteristike neophodne i za zaštitnu i za radnu obuću.

KONTROLA I UPOTREBA:
Obuća za zaštitu može da bude usaglašenasa zahtevima koji se tiču bezbednosti samo ukoliko je adekvatno obuvena , ispravne veličine i u očuvanom stanju. Pre upotrebe je preporučljivo obaviti vizuelnu kontrolu kako bi se utvrdilo da li je obuća u dobrom stanju i kako bi se obavio praktični test sa isprobavanjem obuće. U slučaju da cipele nisu cele i da su primetni nedostaci kao što su rašiveni delovi, oštećenja đona, pukotine ili prljavština, potrebno ih je zameniti.