Plamen (dikamba-DMA 577,9 g/l)

Plamen (dikamba-DMA 577,9 g/l)

Regularna cena
300.00 RSD
Snižena cena
300.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Dikamba - DMA
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - silažni i merkantilni kukuruz
Doza/ koncentracija 0.5 - 0.7 l/ha
Primena kukuruz merkantilni i silažni
Sadržaj
aktivne materije
577,9 g/l
Pakovanje 100 ml, 200 ml, 1 l