Pikogal plus (klopiralid 300g/l)

Pikogal plus (klopiralid 300g/l)

Regularna cena
2,850.00 RSD
Snižena cena
2,850.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Klopiralid
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - šećerna repa, uljana repica
Doza/ koncentracija 0.2 - 0.4 l/ha
Primena šećerna repa, uljana repica
Sadržaj
aktivne materije
300 g/l
Pakovanje 100 ml, 300 ml, 1 l