PENDISTOP

PENDISTOP

Regularna cena
1,230.00 RSD
Snižena cena
1,230.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 - paradajz, 63 - luk, krompir, kupus, paprika, OVP - ostalo

Plodored: Bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,05 - kukuruz, krompir

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 4,0 - 6,0 l/ha Posle sadnje a pre nicanja useva i korova
Kukuruz 4,0 - 6,0 l/ha Posle setve a pre nicanja useva i korova

DELOVANJE:

Pendistop se usvaja korenom i lišćem biljaka koje klijaju i niču. Sprečava obrazovanje mikrotubula. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli ), muharike (Setaria spp.), svračica crvena (Digitaria sanguinalis ).
  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: štir (Amaranthus retroflexus ), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), konica obična (Galinsoga parviflora ), broćika lepuša (Galium aparine ), tušt obični (Portulaca oleracea ), ljutići (Ranunculus spp .), gorušica poljska (Sinapis arvensis ) čistac obični (Stachis annua ), čestoslavica persijska (Veronica persica).

VRSTE KOROVA KOJE SUZBIJA ZADOVOLJAVAJUĆE:

  • JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI: mišji repak (Alopecurus myosuroides ), stršac obični (Apera spica-venti ).
  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: loboda obična (Atriplex patula ), šilj (Cyperus rotundus ), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum ), kamilica (Matricaria spp .), bulka obična (Papaver rhoeas ), dvornici (Polygonum spp .), gorčika obična (Sonchus oleraceus ), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

izuzetno široka mogućnost primene selektivnog herbicida u brojnim ratarskim i povrtarskim usevima. Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa); na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima. U uslovima ekstremne suše može izazvati oštećenja šećerne repe kao narednog useva. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati samo kukuruz, a nakon tri meseca i ostali usevi za koje je registrovan.

MBT: 1