Passat

Passat

Regularna cena
3,220.00 RSD
Snižena cena
3,220.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Imazamoks 40 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 
B2
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
BASF

Karenca:
Soja – 35 dana
Zasnovana lucerka ili lucerka u zasnivanju i suncokret (Clearfield hibridi) – obezbeđena vremenom primene

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

CLEARFIELD HIBRIDI SUNCOKRETA: u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: folijarno, od nicanja do faze tri para listova (faza 05-15 BBCH).

LUCERKA: u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: folijarno, kada je usev u fazi razvijena tri trolista (faza 13 BBCH). U odnosu na korovske vrste koje se nalaze u njegovom spektru delovanja preparat se primenjuje od faze kotiledona do razvijenih 6 listova. Optimalna primena je u fazi 1-4 lista.

SOJA: u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: folijarno, kada je usev u fazi 1-3 trolista (faza 11-13 BBCH).

Passat® je efikasan na korove: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.), vijušac (Bilderdykia convolvulus), tatula (Datura stramonium), dvornik (Polygonum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), volovod (Orobanche cumana), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i njivska lubeničarka (Hibiscus trionum).
Delimično suzbija divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Passat® se može mešati sa drugim aktivnim materijama radi proširenja spektra delovanja, ali samo sa sredstvima namenjenim za suzbijanje širokolisnih korova. Ne mešati sa sredstvima namenjenim za suzbijanje divljeg sirka.
U slučaju primene u tank-miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija.
Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata, kao ni sa folijarnim đubrivima.

Passat® je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i jednogodišnjih travnih korova.
Suzbija iznikle travne i širokolisne korove i preko zemljišta i u fazi klijanja. Primenjuje se nakon nicanja gajene biljke.

NAPOMENA

U slučaju preoravanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati: soja, grašak, pasulj i Clearfield® hibridi suncokreta. Četiri meseca posle primene preparata, na tretiranim površinama mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci nakon primene kukuruz i krompir, a dvanaest meseci posle primene uljana repica i šećerna repa.

FITOTOKSIČNOST

U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišovito vreme) kod svih navedenih kultura može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji), koje traje 3-10 dana i ne utiče na razvoj i prinos gajene biljke.