Nutri Engorde

Nutri Engorde

Regularna cena
1,730.00 RSD
Snižena cena
1,730.00 RSD
Porez uključen.

Sadržaj hranljivih materija:

Fosfor (као P2O5): 10 %

Kalijum (као K2O): 8.0 %
Mangan (Mn): 0,1%
Zink (Zn): 0,1%

OBLIK FORMULACIJE: TEČNOST – RASTVOR

pH:6+-0.5

PRIMENA:

NUTRI ENGORDE  primenjuje se za prihranu svih voćarskih i vinogradarskih i povrtarskih kultura.

Količina za primenu:

Primenjuje se u količini 2-3 L/ha rastvoreno u količini tečnosti odgovarajućoj za tretiranje pojedinih kultura po jedinici površine zemljišta (1ha) (600 l vode po ha za povrtarske kulture i 800-1000 l vode po ha za voćarske kulture). Prilikom tretiranja useva preko sistema za navodnjavanje Nutri Engorde se koristi u količini 3-5 l /ha, rastvoreno u određenoj količini trečnosti odgovarajućoj za tretiranje pojedinih kultura po jedinici površine zemljišta (1ha) (600 l vode po ha za povrtarske kulture i 800-1000 l vode po ha za voćarske kulture).

Vreme primene:

NUTRI ENGORDE primenjuje se u toku perioda formiranja plodova i tokom njihovog sazrevanja i to: a) 20-30 dana pre berbe jabuka, krušaka, dunja, šljiva, nektarina, breskvi, kajsija, trešanja i višanja; b) 15-20  dana pre berbe malina, jagoda, kupina; c) 20.30 dana pre berbe paprika; d) 15.20 dana pre berbe paradajza; e) 20.30 dana pre berbe vinove loze

Način primene:

Primenjuje se folijarno (ručno, iz atomozera ili sa traktorskih prskalica) ili zalivanjem preko fertigacionih zalivnih sistema u preporučenim koncentracijama.

Broj tretmana u toku godine:

Prema potrebi biljaka (2 i više puta u toku sezone).

Specifičnosti: NUTRI ENGORDE ne mešati sa proizvodima koji sadrže kalcijum.

Način rukovanja i skladištenja – Rukovanje:

Prilikom prskanja pridržavati se mera uobičajenih za rukovanje hemikalijama. Držati proizvod u čvrsto zatvorenom kontejneru, da ne dođe u kontakt sa kožom i očima. Ne koristite silu za otvaranje proizvoda. Pri radu zabranjeno je jesti, piti i pušiti.Pri manipulaciji nositi preporučenu zaštitnu opremu.       Skladištenje: Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturu 5-30°C u suvoj dobro ventilisanoj prostoriji daleko od toplotnih izvora i sunca. Držati dalje od oksidacionih, kiselih ili alkalnih sredstava. Nakon otvaranja, neutrošeni sadržaj u  kontejneru pažljivo zatvoriti i držati uspravno da bi se srečilo curenje.

Pakovanje: 0,25l; 0,5l; 1L;

PROIZVOĐAC: NUTRILEADERS D.O.O.