MUSTANG

MUSTANG

Regularna cena
1,800.00 RSD
Snižena cena
1,800.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 0,5 - 0,6 l/ha Do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15)
Pšenica, ječam 0,5 - 0,6 l/ha Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

DELOVANJE:

Mustang se vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: 
    Lepuša, broćika (Galium aparine ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), kamilica (Matricaria chamomilla ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ), šavornjak obični (Consolida regalis ), lanilist obični (Linaria vulgaris ), bulka obična (Papaver rhoeas ), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media ), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ), čestoslavica (Veronica persicae ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ), dimnjača obična (Fumarium officinalis ), tatula obična (Datura stramonium ), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xantium strumarium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ).
  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: 
    Palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis ), bokvica velika (Plantago major), maslačak obični (Taraxacum officinale ), gorčika poljska (Sonchus arvensis ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

rani tretmani pšenice protiv korova donose uslove za optimalizovani rast pšenice i svakako ostvarenje viših prinosa. Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na Gallium aparine i Mathricaria spp. od nicanja do porasta 25 cm. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.