Monosan herbi 500 (2,4-D u obliku DMA soli 602,05 g/l)

Monosan herbi 500 (2,4-D u obliku DMA soli 602,05 g/l)

Regularna cena
550.00 RSD
Snižena cena
550.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija 2,4-D u obliku DMA soli
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje 2,4-D je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe derivati fenoksi-karboksilne kiseline. Soli 2,4-D biljke bolje apsorbuju korenom, a transport se odvija primarno ksilemom i akumulira u tačkama rasta stabla i korena. Izaziva promene propustljivosti ćelijskog zida i promene u metabolizmu nukleinskih kiselina. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.
Karenca Obezbeđen vremenom primene - pšenica i kukuruz
Doza/ koncentracija 1.5 - 2 l/ha
Primena pšenica, merkantilni i silažni kukuruz bez poduseva
Sadržaj
aktivne materije
602,05 g/l, 500 g/l 2,4-D
Pakovanje 1 l