MEZATRON 480

MEZATRON 480

Regularna cena
2,780.00 RSD
Snižena cena
2,780.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. Ujesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz (silažni i merkatilni) 0,15 – 0,25 (1,5 – 2,5 ml/100 m²) + Imox (0,1%) Po setvi a pre nicanja (pre-em) do faze razvoja 8 listova kukuruza (post-em), odnosno faze 11-18 BBCH skale

DELOVANJE: herbicid za suzbijanje koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: 
lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE: 
izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u preem tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin…), odnosno Sulfonil-ureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron, Rimsulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.