Hektor (ciromazin 500g/kg)

Hektor (ciromazin 500g/kg)

Regularna cena
63,950.00 RSD
Snižena cena
63,950.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Biocidi
Opis Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Ciromazin
Formulacija vodorastvorljivo prašivo
Delovanje Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide.
Karenca Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom, a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka.
Doza/ koncentracija 0,1%
Primena larvicidni tretman stajnjaka
Sadržaj
aktivne materije
500 g/kg
Pakovanje 10 g, 5 kg