Gintama F1
Gintama F1

Gintama F1

Regularna cena
3,720.00 RSD
Snižena cena
3,720.00 RSD
Porez uključen.

Vrlo fleksibilan višenamenski hibrid, odličan za svežu potrošnju, kišeljenje i skladištenje. Može se uspešno gajiti kao osnovna kultura, ali i postrno y U optimalnim proizvodnim uslovima, nakon 85 do 90 dana, glavice su mase oko 2.0 kg. U ređem sklopu i proizvodnji za preradu, nakon 115-120 dana glavice dostižu masu 4.0-4.5 kg y Nije osetljiv na pucanje, veoma je stabilan, može dugo ostati u polju zadržavajući odličan kvalitet. U praksi period berbe traje čak 30-40 dana y Iskustvo pokazuje da Gintama RZ rasađena u prvoj dekadi jula sazreva u toku jeseni i može se vrlo uspešno skladištiti do marta y Glavice su okrugle do blago spljoštene, vrlo atraktivne i lako se pakuju u transportne kutije y 5-7 slojeva lišća ima zelenu boju i daju glavicama posebnu privlačnost i svež izgled, čak i nakon dugotrajnog skladištenja y Glavica se sastoji od glatkih, kompaktnih slojeva lišća, prijatnog, slatkastog ukusa y Lako se priprema za kišeljenje, kočan se uklanja jednostavno, a u fermentaciji ima minimalan kalo (gubitak) y Dobro razvijen, robusan korenov sistem veoma povoljno utiče na usvajanje hranljivih materija i brz porast. Otporan na Fusarium y Lišće je srednje bujno i glavici od 2.0 kg pruža dobru zaštitu od mehaničkih oštećenja. Nije osteljiv na tripse (nema potrebe za primenom hemijskih sredstava) y Ima izraženu voštanu prevlaku, dobre rezultate daje u uslovima suve kontinentalne klime. Nije osetljiv na gljivične i bakterijske bolesti Sadnja: od početka marta do sredine jula, kao glavni i postrni usev Preporučeni broj biljaka po ha: 30.000-37.000 bez navodnjavanja, 35.000-45.000 u uslovima intenzivne proizvodnje.

Proizvođač: Rijk Zwaan
Kultura: Kupus pilirano seme
Pakovanje: 2500 s
Namena: Profesionalna
F1/sorta: F1
Izvor: Uvozni