Calypso 480-SC

Calypso 480-SC

Regularna cena
550.00 RSD
Snižena cena
550.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Тiakloprid 480 g/l
Formulacija: 
Коncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
4A
Pakovanje: 
5 ml, 50 ml i 1 L
Proizvođač: 
Bayer

Karenca:
Paprika – 7 dana
Jabuka – 14 dana
Krompir i suncokret – 21 dan

Lokalsistemični insekticid

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), jedno tretiranje, u količini od 0,1 l/ha (1 ml/100 m2), ili dva tretiranja u razmaku od 10 dana sa 0,05 l/ha (0,5 ml/100 m2).
Vreme primene: u vreme pojave prvih larvi trećeg stupnja.

SUNCOKRET: za suzbijanje šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi) u količini 0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml/100 m2).
Vreme primene: na početku formiranja kolonija.
U usevima suncokreta i krompira preparat se može primeniti jednom do dva puta u toku godine.

PAPRIKA: za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u količini 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml/100 m2).
Vreme primene: na početku formiranja kolonija.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine u usevu paprike je tri puta.

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,025 (2-2,5 ml u 10 l vode).
Vreme primene: pre početka ubušivanja gusenica u plodove.
U zasadu jabuke Calypso® 480-SC može se primeniti dva puta u toku godine.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije tiakloprid registrovani su za suzbijanje lisnog minera okruglih mina (L. scitella), tretiranjem 2-3 dana pred piljenje (gusenica se oblikuje u jajetu).
Tiakloprid deluje na lisne vaši jabuke, posebno na vrste Dysaphis devecta i Dysaphis plantaginea i cikade.
Tiakloprid se koristi neposredno posle cvetanja za suzbijanje lisnih minera.
Takođe, koristi se za suzbijanje lisnih vaši i jabukinog smotavca. Biljke ga dobro podnose čak i pri većim količinama primene.
Preparati na bazi tiakloprida mogu se koristiti i za suzbijanje lisnih vaši na cveću i ukrasnom drveću, uz dodatak 100 ml/ha preparata Bifenicus ili Fastac® 10 EC da bi se pojačao kontaktni efekat na vaši koje su na peteljkama ili mladarima.

Tiakloprid, aktivna materija preparata Calypso® 480-SC, iz grupe je neonikotinoida, koja ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu insekata. Aktivna materija deluje na insekte koji sišu i grizu tretirane biljke. Tiakloprid izaziva „knock down“ efekat.

NEŽELJENI EFEKTI

Nakon primene preparata Calypso® 480-SC tokom vegetacije ne primenjivati preparate na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiametoksama i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida.