CALARIS PRO

CALARIS PRO

Regularna cena
2,630.00 RSD
Snižena cena
2,630.00 RSD
Porez uključen.

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 2,0 – 2,3 l/ha (20 – 23 ml/100 m2) + 150 – 250 ml EtalFix Pro Od 2 do 8 lista kukuruza (post-em), odnosno faze (11-18 BBCH-skale)

DELOVANJE:

Različit spektar, načini i mehanizmi delovanja aktivnih materija koje se međusobno dopunjuju ima snažno delovanje na najotpornije vrste korova. Mezotrion je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Terbutilazin pripada grupi Triazina, suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja I preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA

  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE
    lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium)
  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI
    palamida 
    (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:

izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (acetohlor, S-metolahlor…), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (nikosulfuron…). Ukoliko je potrebno rano suzbijanje većeg broja travnih korova, idealna zaštita se postiže kada se pre nicanja kukuruza primeni herbicid na bazi metolahlora (Dual Gold, Mont) u količini od 1,4 - 1,6 l/ha, a nakon nicanja useva Calaris Pro u količini 2 - 2,3 l/ha. Ukoliko zbog suvog zemljišta tretiranje herbicidom Dual Gold/Mont, posle setve treba odložiti, može se napraviti kombinacija Calaris Pro + Dual Gold/Mont i tretirati odmah nakon nicanja useva, s tim da semenske trave u toj fazi ne smeju imati više od dva prava lista. Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.