Aserija

Aserija

Regularna cena
9,020.00 RSD
Snižena cena
9,020.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Fludioksonil 225 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
11
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka, kruška – 7 dana

Preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu

JABUKA I KRUŠKA: za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu koju izazivaju patogeni: Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicilium spp., Monilia spp., Gleosporium spp. i dr. u količini od 1 l/ha.
Vreme primene: jedan do dva tretmana pre berbe, a najkasnije 7 dana pred berbu.
Na istoj površini može se primeniti najviše dva puta u toku godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Aserija se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

Aserija je preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu. Preparat je na bazi aktivne materije fludioksonil, koja prema mehanizmu delovanja pripada grupi koja deluje na prenos signala. Ovakav mehanizam delovanja primarno utiče na sprečavanje klijanja konidija, čime se sprečava infekcija. Primenjuje se neposredno pred berbu kako bi se izbegli rizici od pojave fizioloških i patogenih oboljenja u toku čuvanja.
Neke od najčešćih bolesti su Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Penicilium spp., Colletotrichum spp., Gleodes pomigena, Alternaria spp. i njihova pojava dovodi do potpunog propadanja plodova ili smanjenog kvaliteta, a time i tržišne vrednosti. Aserija ispunjava sve preduslove za bezbednu i efikasnu primenu pred berbu: ne ulazi u plodove, ima kratku karencu, širok spektar delovanja, povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine.
Preparati na bazi aktivne materije fludioksonil u Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji imaju karencu od 3 dana.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.