Alverde

Alverde

Regularna cena
190.00 RSD
Snižena cena
190.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Metaflumizon 240 g/l
Formulacija: 
Kоncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
22B
Pakovanje: 
5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: 
BASF

Karenca:
Kupus – 7 dana
Krompir – 14 dana

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi (L1-3).

KUPUS: za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme pojave prvih gusenica.

Mogućnost druge primene

Alverde® 240 SC koristi se za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), kupusne sovice (Mamestra brassicae), gama sovice (Autographa gamma) u količini od 100 ml/100 l vode ako se gusenice hrane lišćem, a 150-200 ml/100 l vode ako se gusenice ubušuju, sa napomenom da je maksimalna količina primene 1 l/ha.
U alternaciji sa insekticidima različitih mehanizama delovanja, koristi se u programima suzbijanja lisnog minera paradajza (Tuta absoluta). Kao i kod drugih insekata koji se ubušuju, količina primene je 150-200 ml/100 l vode.
Alverde® 240 SC može se koristiti za suzbijanje različitih insekata kao što su gubar, dudovac, žutotrba i dr. u količini 0,2-0,25 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Alverde® 240 SC se ne sme mešati sa preparatima na bazi iprodiona.

Metaflumizon, aktivna materija preparata Alverde® 240 SC, spada u „proinsekticide“, odnosno postaje insekticid tek kada ga insekti unesu u crevni trakt. Insekticid postaje samo kod onih insekata čiji je crevni trakt alkalne reakcije. Prilikom unošenja preparata insekti prestaju da se hrane i oštećuju biljku („anti-feeding“ efekat). Manje količine preparata koriste se kod insekata koji se hrane listom, a veće za insekte koji se ubušuju i koji moraju uneti veću količinu preparata pre ubušivanja.

NAPOMENA

Preparat se ne može koristiti primenom iz vazduhoplova.

NEŽELJENI EFEKTI

Alverde® 240 SC je registrovan kao toksičan za pčele, o čemu treba voditi računa ako se u zatvorenim prostorima za proizvodnju povrća koriste bumbari ili je organizovano biološko suzbijanje insekata.