Wuxal Macromix

Wuxal Macromix

Regularna cena
870.00 RSD
Snižena cena
870.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Aglukon

Neorgansko tečno hranivo sa povećanom količinom NPK i sa mikroelementima

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 16%
  • Fosfor (P2O5) – 16%
  • Kalijum (K2O) – 12%
  • Bor (B) – 0,02%
  • Bakar (Cu) – 0,05%
  • Gvožđe (Fe) – 0,1%
  • Mangan (Mn) – 0,05%
  • Molibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,05%

Specifična težina: 1,45 g/cm3
pH vrednost: 6,6

Wuxal® Macromix je hranivo namenjeno za dopunsku ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za strna žita. Nedostatak hraniva kod ovih useva najlakše se vidi kod mlađih biljaka ili u vreme brzog porasta. Zahtevi za hranivima su visoki u toku ovih perioda, kao i u toku reproduktivne faze i koristi se:
STRNA ŽITA: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene: optimalno vreme za dopunsku ishranu strnih žita je od faze bokorenja (zajedno sa herbicidima) do cvetanja (zajedno sa fungicidima).

KUKURUZ: u količini od 5 l/ha, više tretmana.
Vreme primene: od faze razvoja 3 lista do faze razvoja 11 listova.

ŠEĆERNA REPA: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene:
Prvi tretman – optimalno vreme kada je usev visine 30 cm.
Drugi tretman – 2 nedelje kasnije.

POVRĆE: u količini 4-5 l/ha.
Vreme primene: samostalnom primenom ili zajedno sa pesticidima u proizvodnji povrća primenjuje se 2-3 nedelje nakon presađivanja.
Može se primeniti više puta, u intervalu 8-10 dana.

VOĆNJACI I VINOGRADI: u količini 4-5 l/ha.
Vreme primene: počev od faze cvetanja, više tretmana u intervalu 10-14 dana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre primene preparata Wuxal® Macromix preporučuje se da se uradi test mešanja.

Wuxal® Macromix je visoko koncentrovano NPK folijarno hranivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta koje se gaje na različitim tipovima zemljištima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.
Wuxal® Macromix je dobro izbalansirana suspenzija namenjena za održavanje rasta biljaka pod fiziološki stresnim uslovima.
Visok sadržaj makroelemenata i potpuno helatinizirani mikroelemenati omogućavaju brzo usvajanje od strane biljaka tokom kritičnog perioda rasta. Kvalitetna formulacija hraniva pruža bezbednu primenu u svim usevima nezavisno od vremenskih uslova.