Sirocco FS

Sirocco FS

Regularna cena
2,180.00 RSD
Snižena cena
2,180.00 RSD
Porez uključen.

Aktivna materija: 
Tiametoksam 200 g/l + fludioksonil 120 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje krtola (FS)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Tiametoksam 4A + fludioksonil 12
Pakovanje: 
50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Fungicid i insekticid za tretiranje krtola krompira

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača bele noge krompira (Rhizoctonia solani) i suve (fuzariozne) truleži krompira (Fusarium spp.), kao i za suzbijanje larvi žičara (Elateridae)tretiranjem semena u količini 200-300 ml/1 t semena krompira.
Vreme primene: pred setvu ili u brazde neposredno pre zatvaranja redova.

NAČIN PRIMENE

Tretman preparatom Sirocco FS radi se u skladištima prilikom sortiranja na sortirnom stolu, uz dodatak do 5 l vode na 1 tonu semenskog krompira ili tretiranjem krtola u brazde neposredno pred njihovo zatvaranje uz upotrebu 30-50 l vode na 1 tonu semena krompira.

Sirocco FS je kombinacija sistemičnog insekticida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i fungicida sa preventivnim delovanjem, namenjen za tretiranje semena krompira.
Aktivna materija tiametoksam, zbog izraženog sistemičnog delovanja, transportuje se u nadzemne biljne delove i na taj način štiti biljku od štetočina. Druga aktivna materija preparata Sirocco FS je fludioksonil koja se zadržava na površini krtole i sprečava klijanje spora i ostvarenje infekcije.
Dvostuka kombinacija insekticida i fungicida u preparatu Sirocco FS obezbeđuje zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata u ranim fazama razvoja krompira.

NAPOMENA
  • Primeniti samo na zdravim, neproklijalim, nerezanim krtolama sa dobrom klijavošću.
  • Primeniti za tretiranje krtola pred setvu ili u brazde neposredno pre zatvaranja redova. Obezbediti ravnomerno nanošenje sredstva.
  • Ne nanositi ukoliko uslovi ili kvalitet krtola favorizuju pojavu bakteriozne truleži.
  • Ne nanositi na krtole koje će se sejati u toplim i peskovitim zemljištima.
  • Neposredno posle tretiranja krtole treba dobro prosušiti kako bi se izbegla kontaminacija bakterijama.
  • Tretiranje sečenih ili oštećenih krtola, krtola niske klijavosti i lošeg kvaliteta može uticati na smanjenje klijanja i nicanja.
  • Tretirane krtole ne koristiti za ishranu ljudi i životinja.
  • Tretirane krtole ne ostavljati na površini zemlje.