Moto ekstra 850 (2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra 850g/l)

Moto ekstra 850 (2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra 850g/l)

Regularna cena
809.00 RSD
Snižena cena
809.00 RSD
Porez uključen.

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje 2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Transportuje se naviše i naniže  u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - kukuruz i pšenica
Doza/ koncentracija 0.8 - 1 l/ha
Primena pšenica, kukuruz
Sadržaj
aktivne materije
850 g/l
Pakovanje 1 l