Folicur 250-EW

Folicur 250-EW

Regularna cena
Prodato
Snižena cena
740.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Тebukonazol 250 g/l
Formulacija: 
Emulzija ulje u vodi (ЕW)
Klasifikacija rezistentnosti: 
3
Pakovanje: 
100 ml i 1 L
Proizvođač: 
Bayer

Karenca:
Uljana repica, višnja i šljiva – obezbeđena vremenom primene (alternativno 21 dan)
Vinova loza – 21 dan

Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

VIŠNJA I ŠLJIVA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m²), uz utrošak vode od 600 l/ha.
Vreme primene: tretiranje je jednokratno, početkom cvetanja (faza 61-63 BBCH skale), ili dva puta tretiranjem od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), u količini od 0,4 l/ha (4 ml/100 m²), uz utrošak vode od 1.000 l/ha.
Vreme primene: tretirati tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

ULJANA REPICA: kao regulator rasta, u količini 0,5-0,75 l/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha (4 l/100 m²).
Vreme primene: u jesenjem periodu, kada je uljana repica u fazi 5-7 listova (BBCH 15-17). Tebukonazol obezbeđuje intenzivniji porast korenovog sistema, nakupljanje sterola u nadzemnom delu, što omogućava bolje prezimljavanje uljane repice. Tretiranje se može obaviti i u proleće, po pojavi treće internodije do pojave vidljivog cvetnog pupoljka iznad „zelenog pupoljka“.

Tebukonazol, aktivna materija preparata Folicur® 250-EW, brzo se usvaja od strane tretirane biljke i deluje preventivno, kurativno i eradikativno. Kao predstavnik fungicida iz grupe triazola, tebukonazol deluje tako što sprečava stvaranje ergosterola u ćeliji gljive.

NEŽELJENI EFEKTI

Ne koristiti na istom usevu više od četiri puta, jer utiče na rast biljaka.