Fertikare 3 (10-5-26) vodotopivo đubrivo
Fertikare 3 (10-5-26) vodotopivo đubrivo

Fertikare 3 (10-5-26) vodotopivo đubrivo

Regularna cena
900.00 RSD
Snižena cena
900.00 RSD
Porez uključen.

Fertirigaciono; hidroponsko; folijarno

SASTAV: N:P:K - 10-5-26 

PRIMENA:
Mogu se koristiti u svim biljnim fazama, odnosno tokom čitave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim hranljivim elementima, 100% rastvorljivo u vodi, sa visokim sadržajem aktivnih materija. Poseduje laku usvojivost makro i mikroelemenata, nizak nivo soli. Zakišeljava hranljivi rastvor - niža pH vrednost. Poboljšava kvalitet vode (neutrališe karbonate), poboljšava usvajanje hraniva, štiti sistem za navodnjavanje od začepljenja. Vrhunski rezultati u savremenoj ishrani biljaka. Različiti odnosi hraniva - pogodan za sve razvojne stadijume useva, moguće mešanje sa drugim vodotopivim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja. Lako skladištenje i tolerantnost na niske temperature. Ključne prednosti su: brži rast i bolji razvoj useva, poboljšava zametanje i sazrevanje ploda, preventiva stresnim situacijama, veća otpornost na bolesti, veći prinos i bolji kvalitet, laka usvojivost putem lista, maksimalno iskorišćenje hranljivih materija, bez gubitaka, mogućnost mešanja sa drugim đubrivima i mogućnost mešanja sa sredstvima za zaštitu bilja. 

KOLIČINA PRIMENE:
Prilagoditi na osnovu analize.
Folijarno - primena u vocarstvu/vinogradarstvu i povrtarstvu 0,5%, u ratarstvu 3-5kg/ha
Fertirigaciono 25-50 kg/ha 

Mineralno đubrivo sa višim sadržajem kalijuma i idealnim odnosom hraniva za period plodonošenja. Preporučuje se kod kultura koje zahtevaju veću količinu kalijuma u drugom periodu vegetacije. Obezbeđuje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet i mogućnost dugotrajnijeg skladištenja.