Dimilin SC-48

Dimilin SC-48

Regularna cena
6,150.00 RSD
Snižena cena
6,150.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Diflubenzuron 480 g/l
Formulacija: 
Kоncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
15
Pakovanje: 
250 ml
Proizvođač: 
Chemtura

Karenca:
Jabuka – 14 dana
Kruška – 21 dan
Kupus, šećerna repa – 35 dana
Šume – obezbeđena vremenom primene

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), patuljastog minera (Stigmella malella), minera mramornih mina (Lithocolletis blancardela) i minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).

KRUŠKA: za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), patuljastog minera (Stigmella malella), minera mramornih mina (Lithocolletis blancardela) i minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) u koncentraciji 0,024% + 0,3% Letol EC (2,4 ml + 30 ml/10 l vode).
Vreme primene: pred polaganje jaja kako bi svež horion došao u kontakt sa preparatom.

ŠUME: za suzbijanje gubara (Lymantria dispar):

  • za suzbijanje gusenica L2 i L3 stupnja pri intenzitetu napada do 5.000 legala/ha u količini 100 ml/ha + 900 ml/ha Letol EC;
  • za suzbijanje gusenica L1 i L2 stupnja pri intenzitetu napada većeg od 7.500 legala/ha u količini 125 ml/ha + 800 ml/ha Letol EC;
  • za suzbijanje gusenica L1 i L2 stupnja u količini 150 ml/ha + 700 ml/ha Letol EC.

Vreme primene: kada je razvijenost lisne mase veća od 50%, a gusenice L1-L3 stadijuma.

Mogućnost druge primene

ŠLJIVA I BRESKVA: za suzbijanje šljivinog smotavca (Cydia funebrana) i breskvinog smotavca (Cydia molesta) u koncentraciji od 0,04% (4 ml/10 l vode).

POVRĆE: za suzbijanje kupusara (Pieris spp.) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode) i lisnih sovica (Mamestra spp.) u koncentraciji od 0,05% (5 ml/10 l vode).

KUKURUZ: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), avionima, u količini 200-250 ml/ha + Letol EC 0,75-0,8 l/ha + voda 2 l/ha.

JABUKA: za suzbijanje staklokrilca (Synanthedon myopaeformis) na stablima jabuke u količini 300-400 ml/ha uz dodatak 1% Letol EC. Prska se samo donja polovina stabla jabuke.

UKRASNE BILJKE: za suzbijanje lisnog minera kestena (Cameraria ohridella) neposredno pre početka polaganja jaja, jer deluje ovicidno i najbolje je da ženke polože jaja na depozit preparata.

STAJNJAK: za suzbijanje muva u stajnjacima koji su nedavno nađubreni. Muve doleću, polažu jaja u stajnjak i pri podizanju temperature u stajnjaku spuštaju se u niže slojeve. Ako se na stajnjak redovno nanosi Dimilin® SC-48, sprečava se razviće i nema izletanja muva.

PROIZVODNJA JESTIVIH GLJIVA: za suzbijanje štetnih muva (Sciaridae spp., Phoridae spp.) u količini od 3 ml/2,5 l vode po m2.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Dimilin® SC-48 ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.

Dimilin® SC-48 sprečava sintezu hitina u kutikuli gusenica što im onemogućava presvlačenje. Diflubenzuron je specifikum za gusenice, jer deluje samo u uslovima kada je pH vrednost u crevnom traktu insekata alkalne reakcije (insekti koji se hrane biljkama sa mnogo celuloze).
Prilikom ishrane insekata, sa tretiranih biljaka diflubenzuron dospeva u telo insekta, a preko metabolizma dospeva i u embrion novoformiranih jaja, što onemogućava piljenje, a samim tim izostanak pojave nove generacije. Karakteriše se postojanošću. Relativno je selektivan za korisne organizme.

NEŽELJENI EFEKTI

Izbegavati avio-primenu blizu izvorišta vode i poželjno je da se košnice zatvore tokom primene preparata Dimilin® SC-48.