Ciprodex

Ciprodex

Regularna cena
650.00 RSD
Snižena cena
650.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Ciprodinil 300 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
9
Pakovanje: 
50 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Adama

Karenca:
Breskva, šljiva i višnja – 14 dana
Jabuka – 28 dana
Vinova loza – 35 dana

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 0,5 l/ha.
Vreme primene: preventivno, tretiranjem od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika.

VIŠNJA, ŠLJIVA I BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u koncentraciji od 0,05% (5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za zarazu, od početka cvetanja pa do precvetavanja.

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,25-1,6 l/ha.
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenih uslova za infekciju, od precvetavanja do pred berbu.
U toku godine se može primeniti dva puta na istoj površini, uz utrošak vode od 1.000 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ciprodex® se može mešati sa svim preparatima koji se primenjuju u zaštiti jabuke. Izuzetno dobri rezultati postižu se u kombinaciji sa preparatom Niveral, naročito na sortama koje imaju problem sa crnom pegavošću (Alternaria mali).

Ciprodex® je sistemični fungicid koji se posle folijarne primene apsorbuje i transportuje kroz tkiva ksilemom. Sprečava prodiranje i rast micelija gljiva u listu i na njegovoj površini. Ima veoma širok spektar i suzbija veliki broj patogena.

NAPOMENA

U zasadima jabuke, ukoliko se primenjuje kurativno, ako je jači pritisak patogena ili ako su povoljniji uslovi za infekciju, neophodno je povećati količinu primene na 0,6-0,7 l/ha. Vreme do kada može da zaustavi već započetu infekciju je 48-56 sati.